Sustavi za upravljanje

Politika okoliša, zdravlja i sigurnosti je sastavni dio poslovne politike i organizacijske kulture tvrtke JUB. Kvaliteta proizvoda i usluge te neprekidno poboljšavanje procesa su ključna strateška usmjerenja tvrtke. U ostvarivanju tih ciljeva nas vodi integriran sustav upravljanja stečenim certifikatima.

ISO 9001: 2008

Standard sustava upravljanja kvalitetom smo stekli 1998. godine. Dobiveni certifikat je značajno pomogao učinkovitom vođenju procesa i u pružanju kvalitete proizvoda te s time povećao zadovoljstvo naših kupaca pri kupnji proizvoda i usluga.

 

ISO 14001: 2004
 

Ekološki standard ISO 14001 smo u JUB-u dobili 2001. godine. Stečeni standard je značajno pomogao podizanju ekološke svijesti kod svih zaposlenih uključujući i najviše vodstvo. U JUB-u neprekidno brinemo o sprečavanju i smanjivanju negativnih utjecaja na okoliš. Svake godine ekološke programe uključujemo u godišnje razvojne planove. Zakonodavstvene zahtjeve ispunjavamo u cijelosti i težimo neprekidnom poboljšanju. Trudimo se da kao pojedinci pridonosimo očuvanju okoliša.
 

OHSAS 18001: 2007
 

Standard sustava vođenja sigurnosti i zdravlja pri radu smo stekli 2006. godine. Briga za sigurnost i zdravlje zaposlenih je jedna od najvažnijih zadataka u tvrtki. Sigurno i zdravo radno okruženje je povećalo zadovoljstvo zaposlenih. Radnici su motivirani da sami brinu za svoju sigurnost i zdravlje pri radu. Svoja opažanja i prijedloge prenose svojim nadređenima, inženjeru sigurnosti ili anonimno svom radnom povjereniku.

PROGRAM ODGOVORNOG PONAŠANJA (POR)

Programu odgovornog ponašanja smo pristupili 1999. godine.

Program odgovornog ponašanja je međunarodna dobrovoljna inicijativa razvijena i prihvaćena od strane kemijske industrije s ciljem poboljšanja učinka na zdravlje zaposlenih, sigurnosti pri radu i utjecaja na okoliš te uključivanje lokalnih zajednica i njihove percepcije industrije. U programu odgovornog ponašanja smo povećali brigu za zdravlje, sigurnost i okoliš, dodatno motivirali zaposlene za neprekidno poboljšanje i poboljšali komunikaciju unutar i izvan kemijske industrije.

 

Certifikat POR(pdf , 63.85 KB)
ISO 9001:2008(pdf , 875.77 KB)
ISO 14001:2004(pdf , 880.07 KB)
OHSAS 18001:2007(pdf , 888.24 KB)
Program JUB Home Painter Vam olakšava odabir boja i tekstura na tipskim objektima.
Prilikom kupnje JUBIZOL fasadnog sustava, izrada računalne simulacije za Vaš objekt je besplatna.
Kontakti JUB Design Studio: JUB Trgovina i promet d.o.o.; Ulica hrvatskih branitelja 11; 10 430 Samobor; T: +386 1 6194 344, E: design-studio@jub.hr