Brošura fasadne boje

Kroz brošuru su prezentirane sve vrste JUB fasadnih boja, njihove posebnosti i adekvatna primjena. Pronađite odgovarajuću fasadnu boju za Vaš objekt!

Za sva pitanja i savjete, stojimo Vam na raspolaganju na info@jub.hr ili 0800 2000 99.

Program JUB Design Studio vam na tipskim primjerima olakšava odabir boja i tekstura.
Prilikom kupnje JUBIZOL fasadnog sustava, izrada računalne simulacije za Vaš objekt je besplatna.
Kontakti JUB Design Studio: JUB Trgovina i promet d.o.o.; Ulica hrvatskih branitelja 11; 10 430 Samobor; T: +386 1 6194 344, E: design-studio@jub.hr