Pokrivne boje za metal na osnovi otapala

JUBIN Metal primer

JUBIN Metal primer

JUBIN Metal primer

Temeljni premaz za željezo

JUBIN Email Universal

JUBIN Email Universal

JUBIN Email Universal

Pokrivna boja za drvo i metal

JUBIN Brzosušeći temeljni premaz za metal

JUBIN Brzosušeći temeljni premaz za metal

Program JUB Design Studio vam na tipskim primjerima olakšava odabir boja i tekstura.
Prilikom kupnje JUBIZOL fasadnog sustava, izrada računalne simulacije za Vaš objekt je besplatna.
Kontakti JUB Design Studio: JUB Trgovina i promet d.o.o.; Ulica hrvatskih branitelja 11; 10 430 Samobor; T: +386 1 6194 344, E: design-studio@jub.hr